Nisan 2014 Mali Takvimi

 
01.04.2014 - 10.04.2014
 • → 16-31 Mart 2014 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödemesi
 
01.04.2014 - 15.04.2014
 • → Mart / 2014 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisi Beyanı ve Ödemesi
 
01.04.2014 - 15.04.2014
 • → Mart / 2014 Dönemine Ait BSMV Beyanı ve Ödemesi
 
01.04.2014 - 15.04.2014
 • → Mart / 2014 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ve Tütün Mamullerine İlişkin Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödemesi
 
01.04.2014 - 15.04.2014
 • → Mart / 2014 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödemesi
 
01.04.2014 - 15.04.2014
 • → Mart / 2014 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödemesi (Tescile Tabi Olmayanlar)
 
01.04.2014 - 21.04.2014
 • → Mart / 2014 Dönemine Ait Yarışma ve Çekilişler ile Futbol Müsabakalarına Ait Müşterek Bahislerle İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 
01.04.2014 - 24.04.2014
 • → Mart/ 2014 Dönemine Ait Aylık ve 3 Aylık (Ocak-Şubat-Mart /2014) Gelir/Kurumlar Vergisi Stopajının ve Damga Vergisinin Muhtasar Beyanname ile Beyanı
 
01.04.2014 - 24.04.2014
 • → Mart / 2014 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar için Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı
 
01.04.2014 - 24.04.2014
 • → Mart / 2014 SGK 4/a (SSK) Aylık Bildirge ve İşsizlik Sigortası Bildirgesinin Verilmesi
 
01.04.2014 - 24.04.2014
 • → Mart / 2014 Dönemine Ait KDV Beyanı
 
01.04.2014 - 25.04.2014
 • → 2013 Yılına İlişkin YILLIK KURUMLAR VERGİSİ Beyannamesinin Verilmesi (Normal Hesap Dönemi İçin)
 
16.04.2014 - 25.04.2014
 • → 01-15 Nisan / 2014 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödemesi
 
01.04.2014 - 28.04.2014
 • → Mart /2014 Dönemine Ait Aylık ve 3 Aylık (Ocak-Şubat-Mart / 2014) Gelir/Kurumlar Vergisi Stopajının ve Damga Vergisinin Ödenmesi
 
01.04.2014 - 28.04.2014
 • → Mart / 2014 Dönemine Ait KDV Ödemesi
 
01.04.2014 - 28.04.2014
 • → Mart / 2014 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar için Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Ödemesi
 
01.04.2014 - 30.04.2014
 • → 2013 Yılına İlişkin YILLIK KURUMLAR VERGİSİ Ödemesi
 
01.04.2014 - 30.04.2014
 • → SGK 4/a (SSK) ve İşsizlik Sigortası (Mart / 2014), SGK 4/b (Bağ-Kur) (Mart / 2014) Primlerinin Ödenmesi
 
01.04.2014 - 30.04.2014
 • → Mart / 2014 Dönemi  Ba, Bs Formlarının Verilmesi
 
01.04.2014 - 30.04.2014
 • → 2013 Yılına İlişkin Kesin Mizan Bildiriminin Verilmesi (Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin)
 
01.04.2014 - 30.04.2014
 • → Yıllık İşletme Cetvelinin Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüklerine Verilmesi
Luca Mali Müşavirlik | Yeni Gelir Vergisi Tasarısı 2
535
single,single-post,postid-535,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,smooth_scroll,,,wpb-js-composer js-comp-ver-3.7.4,vc_responsive

Yeni Gelir Vergisi Tasarısı 2

Yeni Gelir Vergisi Tasarısı 2

11:57 21 Haziran in mali müşavirlik
0 Comments

GERÇEK KİŞİLERİN KİRA GELİRLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ

Tasarı gerçek kişilerin kira gelirlerinin vergilendirilmesi konusunda üç önemi değişiklik öngörmektedir. Bu değişiklikler şu şekilde özetlenebilir:

Emsal kira bedeli uygulaması

Kira gelirleri için bir vergi güvenlik önlemi olarak uygulanan emsal kira bedeli düzenlemesi korunmaktadır. Ancak eşin anne ve babasının kullanımına bedelsiz olarak tahsis edilen konutlar için emsal kira bedeli esasının uygulanmasına son verilmektedir.

Bu durumda, eşin anne ve babasının kullanımına bedelsiz olarak tahsis edilen konutlar için emsal kira bedeli üzerinden gelir beyan edilmeyecektir.

Götürü gider uygulaması

Mevcut kanuna göre kira gelirlerini beyan edecek olanlar, gider indirimi konusunda iki seçimlik hakka sahiptir. Bunlar kira gelirlerinin gayrisafi tutarından gerçek giderlerini indirebilecekleri gibi, bu giderlerine karşılık olmak üzere kira gelirlerinden %25 oranındaki götürü gider tutarını indirebilirler.

Tasarıyla, kira gelirlerinde götürü gider uygulaması kaldırılmamakta ancak sınırlandırılmaktadır.

Yapılmak istenen düzenlemeyle,

- Mal ve hakların kiraya verilmesinden elde edilen kazancın tespitinde hâsılattan gerçek giderlerin indirilmesi esas yöntem olarak belirlenmektedir.

- Taşınmazların işyeri olarak kiraya verilmesinde kira tutarına bakılmaksızın götürü gider uygulaması kaldırılmaktadır.

- Taşınmazların konut olarak kiraya verilmesinde belli bir hâsılat tutarın üzerinde gelir elde edilmesi durumunda götürü gider uygulamasına son verilmektedir.

Tasarıya göre, elde ettikleri gayrimenkul sermaye iradı sadece taşınmazların konut olarak kiraya verilmesinden oluşan ve buna ilişkin hâsılatları, vergi tarifesinin;

- İkinci gelir diliminde yer alan tutarı (26 bin TL) aşmayan mükelleflerin, diledikleri takdirde gerçek giderlere karşılık olmak üzere hâsılattan istisna tutarını düştükten sonra kalan kısmın %25′ini,

- İkinci gelir dilimindeki tutarı aşıp üçüncü gelir dilimindeki ücret dışındaki gelirler için geçerli olan tutarı (94 bin TL) aşmayan mükelleflerin ise aynı şekilde bulunan tutarın %15′ini, götürü gider olarak indirmeleri mümkündür.

İrtifak hakkı tesisinden elde edilen gelirler

Tasarıda, taşınmazlar üzerinde, başka bir taşınmaz veya üçüncü kişiler lehine süreli veya süresiz irtifak hakkı tesis edilmesinden elde edilen gelirler gayrimenkul sermaye iradı olarak tanımlanmaktadır. Bu düzenlemeyle mevcut yasal boşluk giderilmiş olmaktadır.

Konut kira gelirlerinde istisna uygulaması devam etmektedir

Mevcut Gelir Vergisi Kanunu’na göre, konut kira gelirlerinin 3.200 lirası gelir vergisinden müstesnadır. Bu istisnaya tasarıda da aynen yer verilmiştir.

GERÇEK KİŞİLERİN TAŞINMAZ SATIŞ GELİRLERİNİN VERGİLEMESİ

Tasarıda gerçek kişilerin taşınmaz satışından elde ettikleri gelirin vergilemesinde önemli değişiklikler yapılmaktadır.

Taşınmazların elden çıkartılmasından sağlanan değer artış kazanlarının vergileme koşulları da yeniden belirlenmektedir. Yapılmak istenen düzenlemeye göre, taşınmazların elden çıkarılmasından sağlanan kazançların;

- İki tam yıldan fazla süreyle elde tutulanlardan elde edilen gelirlerin %40’ı,

- Üç tam yıldan fazla süreyle elde tutulanlardan elde edilen gelirlerin %50’si,

- Dört tam yıldan fazla süreyle elde tutulanlardan elde edilen gelirlerin %60’ı,

- Beş tam yıldan fazla süreyle elde tutulanlardan elde edilen gelirlerin %75’i,

Vergiden ayrı tutulmaktadır.

mustafa

yhhrrtyrtyrtyrtyrtyrtyr@gmail.com
No Comments

Post A Comment